Tyrosine kinase inhibitors targeting FLT3 in the treatment of acute myeloid leukemia

Yun Chen, Yihang Pan, Yao Guo, Wanke Zhao, Wanting Tina Ho, Jianlong Wang, Mingjiang Xu, Feng Chun Yang, Zhizhuang Joe Zhao

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

21 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Tyrosine kinase inhibitors targeting FLT3 in the treatment of acute myeloid leukemia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences