Menin and menin-associated proteins coregulate cancer energy metabolism

Chih Wei Chou, Xi Tan, Chia Nung Hung, Brandon Lieberman, Meizhen Chen, Meena Kusi, Kohzoh Mitsuya, Chun Lin Lin, Masahiro Morita, Zhijie Liu, Chun Liang Chen, Tim Hui Ming Huang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Menin and menin-associated proteins coregulate cancer energy metabolism'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences