Iron deficiency in JAK2 exon12 and JAK2-V617F mutated polycythemia vera

Dan Liu, Zefeng Xu, Peihong Zhang, Tiejun Qin, Bing Li, Shiqiang Qu, Lijuan Pan, Wenyu Cai, Jinqin Liu, Huijun Wang, Qi Sun, Xiujuan Sun, Meng Jiao, Qingyan Gao, Zhongxun Shi, Huijun Huang, Gang Huang, Robert Peter Gale, Zhijian Xiao

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

4 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Article number154
JournalBlood Cancer Journal
Volume11
Issue number9
DOIs
StatePublished - Sep 2021
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Hematology
  • Oncology

Cite this