Feasibility Study for Estimation of Depression Severity using Voice Analysis

Mitsuteru Nakamura, Shuji Shinohara, Yasuhiro Omiya, Masakazu Higuchi, Shunji Mitsuyoshi, Takeshi Takano, Hiroyuki Toda, Taku Saito, Masaaki Tanichi, Aihide Yoshino, Shinichi Tokuno

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

3 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Feasibility Study for Estimation of Depression Severity using Voice Analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry