CNOT3 contributes to early B cell development by controlling Igh rearrangement and p53 mRNA stability

Takeshi Inoue, Masahiro Morita, Atsushi Hijikata, Fukuda-Yuzawa Yoko Fukuda-Yuzawa, Shungo Adachi, Kyoichi Isono, Tomokatsu Ikawa, Hiroshi Kawamoto, Haruhiko Koseki, Tohru Natsume, Taro Fukao, Osamu Ohara, Tadashi Yamamoto, Tomohiro Kurosaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

31 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'CNOT3 contributes to early B cell development by controlling Igh rearrangement and p<sup>53</sup> mRNA stability'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences