2021 NCC/CATS/CSTCVS/STM expert consensus on perioperative immunotherapy for esophageal cancer

Xiaozheng Kang, Jianjun Qin, Ruixiang Zhang, Zhen Wang, Qingfeng Zheng, Yong Li, Jianping Xu, Jing Huang, Xin Wang, Zhouguang Hui, Liyan Xue, Yousheng Mao, Yin Li, Jie He, Chun Chen, Haiquan Chen, Ke Neng Chen, Long Qi Chen, Maoyong Fu, Junke FuQing Geng, Taiqian Gong, Shiping Guo, Yongtao Han, Yi He, Jian Hu, Hongjing Jiang, Jie Jiang, Yuequan Jiang, Mingqiang Kang, Jianqun Ma, Shaohua Ma, Yongde Liao, Hecheng Li, Shanqing Li, Zhigang Li, Shuoyan Liu, Yang Liu, Guibin Qiao, Lijie Tan, Hui Tian, Gaofeng Zhao, Jun Zhao, Shiying Zheng, Yongan Zhou, Magnus Nilsson, Francisco Schlottmann, Riccardo Rosati, Cascinu Stefano, Philip Wai-Yan Chiu, Neil B. Newman, Noriyuki Hirahara, Dae Joon Kim, Rutika Mehta, Kimberly L. Johung, Michael Cecchini, Shane Lloyd, Kenneth Meredith

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Article number33
JournalAnnals of Esophagus
Volume4
DOIs
StatePublished - Sep 2021
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Surgery
  • Gastroenterology

Cite this