Structure of the H-lobe of yeast CKM

 • Yi Chuan Li (Contributor)
 • Ti Chun Chao (Contributor)
 • Hee Jong Kim (Contributor)
 • Timothy Cholko (Contributor)
 • Shin Fu Chen (Contributor)
 • Guojie Li (Contributor)
 • Laura Snyder (Contributor)
 • Kotaro Nakanishi (Contributor)
 • Chia En Chang (Contributor)
 • Kenji Murakami (Contributor)
 • Benjamin A. Garcia (Contributor)
 • Thomas G Boyer (Contributor)
 • Kuang Lei Tsai (Contributor)

Dataset

Date made availableJan 27 2021
PublisherProtein Data Bank (PDB)

Cite this